Menu

Cleantech-seutumme

Vaasan seudulla, Västerbottenin alueella ja Örnsköldsvikissä on paljon energisiä henkilöitä, jotka haluavat edetä ja oppia lisää ja jotka toteuttavat hienoja ideoitaan. Meillä on rohkeutta panostaa pitkän tähtäimen ratkaisuihin, koetella rajoja ja haastaa toisiamme tullaksemme koko ajan hieman paremmiksi. Pidämme yhdessä työskentelemisestä, mikä näkyykin hyvin rajat ylittävässä Cleantech Kvarken -hankkeessa, jossa elinkeinoelämä ja julkinen sektori työskentelevät yhdessä tavoitteena luoda fiksuja aloitteita ja tuoreita avauksia sekä uusia kestäviä innovaatioita ja kärkiosaamista energia- ja ympäristöalalla. Hanke vahvistaa cleantech-alan yhteistyön kautta seudullisia panostuksia EnergyVaasaanlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan Suomessa ja North Sweden Cleantechiinlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan Pohjois-Ruotsissa.

Västerbotten

Kahden yliopiston Uumaja on Ruotsin johtava kaupunki energiantutkimuksessa, ja yhdessä Skellefteån kanssa kaupungeilla on vahvaa ympäristötekniikan osaamista, joka synnyttää uusia kestäviä innovaatioita seudulle. Kestävään rakentamiseen ja kestävään matkustamiseen panostamalla Västerbotten on etulinjassa luomassa uusia ideoita, jotka tekevät kestävästi asumisen ja matkustamisen helpommaksi ja mukavammaksi. Esimerkkinä tästä ovat Hybriconin nopeasti latautuvat hybridibussit, ensimmäiset talviolosuhteisiin sopivat maailmassa.

Vaasan seutu

Vaasan seudulla sijaitsee Pohjoismaiden suurin energiateknologian keskittymä EnergyVaasa. Keskittymään kuuluu 140 yritystä, jotka työllistävät yli 11 000 henkilöä. Yritysten vuosittainen liikevaihto on yhteensä 4,4 miljardia euroa, ja 80 % tuotannosta menee vientiin. 30 % Suomen kokonaisviennistä ja 12 % maan teknologiaviennistä tulee tältä seudulta. Useat yritykset ovat globaaleja markkinajohtajia sähköntuotannon ja sähkönjakelun saralla.

Örnsköldsvik

Örnsköldsvikin elinkeinoelämän rakenne on laaja ja monipuolinen, se on perinteinen teollisuuskaupunkimetsä-, selluloosa- ja konepajateollisuudessa. Insinöörejä täynnä olevassa kaupungissa ja sen merkittävissä valmistavan teollisuuden kansainvälisissä yrityksissä tuotetaan suuri osa Ruotsin nettoviennistä. Alueella on myös vahvat pienyrittäjyyden ja yritteliäisyyden perinteet sekä vakiintunut innovointikulttuuri. SP Processum jäsenyrityksineen on yksi lukuisista esimerkeistä siitä, että yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö on kehittymässä voimakkaasti.

Elbuss från Hybricon