Meny

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken är en del av en långsiktig branschsatsning på cleantechområdet i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik och stärker genom gränsöverskridande samarbete de regionala platformarna Energy Vaasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Finland och North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i norra Sverige. Här finns starka branscher inom bl.a. energi, skog, IT och life science där miljörelevansen är en drivande kraft. Satsningen ska bidra till fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster, växande företag och en hållbar tillväxt.

några av Våra Cleantechföretag

Mirka

Världsledande inom teknologisk innovation för slipmedel

Mirka Ltd är världsledande inom teknologisk innovation för slipmedel och erbjuder ett komplett utbud av tekniskt överlägset slipmedel av hög kvalitet, innovativt utformade verktyg, kompletterande produkter och kompletta slipsystem. Mirka Ltd är ett globalt expanderande företag med 16 dotterbolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Huvudkontor och produktion ligger i Finland. Mer än 90% av Mirkas produkter exporteras och säljs i mer än 90 länder.

Envigas

Skapar värde ur restprodukter

Envigas levererar termokemiska processer som skapar värde ur organiska restprodukter. Allt organiskt material kan användas för att producera biokol och annan energi med våra processer. Trä, bark eller sågspån från skogar, stjälkar, skal eller halm från jordbrukssektorn eller till och med uppslamningar som gödsel eller spillvattenslam kan användas i våra processer för att skapa värde ur. Biokol som används som markförbättring fungerar som kolsänkor. Med biokol i jorden kan man förbättra jordens fertilitet, samt minska kväveoxid- och metanutsläpp. Materialet kan även skapa värme och kyla lokalt. Biokol har utöver det en potential att ändra jordbruket från att "skörda och bränna" till "skörda och förkolna" mentalitet.

CGI

Tjänster och lösningar för alla branscher

Med 65 000 yrkesverksamma på 400 kontor i 40 länder, främjar CGI lokalt ansvar för kunders framgångar samtidigt som de tillhandahåller leveranser från globala aktörer direkt till den lokala kunden. Sedan starten 1976, tillämpar CGI en disciplinerad leveransmetod som har blivit ledande inom branschen på leveranser i tid och att hålla budget. Vår högkvalitativa företagsrådgivning, systemintegration och outsourcingtjänster hjälper kunder att utnyttja nuvarande investeringar samtidigt som de antar ny teknik och affärsstrategier som uppnår toppresultat.

Intresserade av samarbete?

Vårt uppdrag är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag i cleantechsektorn. Vi erbjuder affärsstöd, marknadsföringskanaler och plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att öka antalet affärer genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Kontakta oss så berättar vi mer!