Meny

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken är en del av en långsiktig branschsatsning på cleantechområdet i Västerbotten, Vasaregionen och Örnsköldsvik och stärker genom gränsöverskridande samarbete de regionala platformarna Energy Vaasalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Finland och North Sweden Cleantechlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i norra Sverige. Här finns starka branscher inom bl.a. energi, skog, IT och life science där miljörelevansen är en drivande kraft. Satsningen ska bidra till fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster, växande företag och en hållbar tillväxt.

några av Våra Cleantechföretag

Elastisys

Revolutionerar molnautomatisering

Elastisys erbjuder produkter och tjänster för robusta, högpresterande energi- och kostnadseffektiva molnapplikationer. Funktionerna inkluderar prediktiv autoskalning, övervakning, automatiskt felhantering, stöd för multi-cloud och alla stora offentliga och on-premise molnplattformar samt Kubernetes, Docker, OpenStack och mycket mer. Tekniken baseras på årtionden av världsledande forskning och är unik i sitt prediktiva förhållningssätt för att automatiskt skala resurser enligt framtida behov. Effekterna är högre tillgänglighet, bättre prestanda vid toppbelastning samt kostnads- och energibesparingar. Elastisys molnautomatiseringsplattform kan hantera alla kombinationer av publika, privata och hybrida moln.

MoRe Research

Experter på pilotförsök och avancerade kemiska och fysiska analyser

MoRe Research erbjuder er, med vårt breda utbud av instrument, pilotutrustning och forskare möjligheterna, att utveckla existerande eller nya processer och produkter mot en miljövänligare värld. Våra fokusområden är träråvara och massautveckling för både bioraffinaderiutveckling, nanocellulosa och cellulosaderivat av olika slag och mer traditionella applikationer som papper, förpackningsmaterial och hygienpapper. Hela vägen® har varit vår arbetsmetod i många år men är också en attityd som genomsyrar vårt arbete med en helhetssyn och förståelse för hur delprocesserna påverkar varandra och slutprodukten. Kom och besök oss för att se vad vi kan göra för dig och din process.

Wapice

En ledande teknologipartner för industriella företag

Vårt fokus är att förbättra våra kunders prestanda i alla funktioner genom att tillhandahålla informationsteknik i bästa möjliga utsträckning. Med vår kompetens inom mjukvara och elektronik skapar vi lösningar som ökar industriell innovation. Våra lösningar används av ledande företag globalt. Företaget grundades 1999 i Vasa, Finland. Vi är ett oberoende och privatägt företag som för närvarande sysselsätter över 280 specialister, och företaget växer ständigt.

Intresserade av samarbete?

Vårt uppdrag är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag i cleantechsektorn. Vi erbjuder affärsstöd, marknadsföringskanaler och plattformar för samverkan mellan näringsliv, akademi och myndigheter. Målet är att öka antalet affärer genom gränsöverskridande samarbeten och gemensamma exportinitiativ.

Kontakta oss så berättar vi mer!