Meny

Panelen diskuterar ”Hur har vi arbetat med jämställdhetsintegreringen” under Botnia-Atlanticas årskonferens i Umeå 21 september 2017. Från vänster: Erik Sandén, Västerbottens Museum, projektet Kulturspår i Landskapet. Triinu Varblane, Merinova, Cleantech Kvarken. Andreas Forsgren, Umeå kommun, E12 Atlantica Transport, samt Helene Brewer, moderator för panelen.

2017-10-03

Cleantech Kvarken i panelen på Botnia-Atlanticas årskonferens i Umeå 21 september 2017

Triinu Varblane från Cleantech Kvarken deltog i panelen ”Hur har vi arbetat med jämställdhetsintegreringen? under Botnia-Atlanticas årskonferens i Umeå 21 september 2017

Under paneldiskussionen presenterades projektet Cleantech Kvarken, hur har vi arbetat med jämställdhetsintegreringen inom just vårt projekt; vad som har varit ”enkelt”, vad som varit framgångsfaktorer, vad som varit utmanande, samt konkreta resultat och affärsnytta under det medvetna och kontinuerliga arbetet.

Det är viktigt att kommunicera jämställdhetsaspekten även till de företag och organisationer projektet arbetar med. ”Flera av de företag vi arbetar med ändrade sina fotografier i vår företagskatalog efter att vi pratat om jämställdhet vid fotografering med dem” säger Triinu. De råd som Triinu ger till andra är att vara öppna och inte skeptiska, samt att börja med de enkla sakerna som jämställdhet vid rekrytering, fotografering, presentationer, talare vid projektets seminarier och dylikt. ”Istället för att skriva bara rapporter kan var och en av oss agera.” konstaterar hon. Triinu påminner också alla intresserade att delta i Women With Impact i oktober: ”Kom med och delta i Women with Impact i Umeå den 19 oktober, eller i samma event i Vasa i januari 2018!”

Cleantech Kvarken och andra Interreg Botnia-Atlantica projekt hade två intressanta och givande dagar under programmets årskonferens i Umeå 20–21 september 2017. Den 21 september var temat jämställdhet.