Meny

2018-04-16

Frukoststudio i Örnsköldsvik med temat - Mer skog än någonsin

Till ett uppdukat frukostbord samlades ett hundratal företagare i Örnsköldsvik för att lyssna på hur skogen kan lösa framtiden hållbara lösningar. Morgonens värd var Cleantech Kvarken i samarbete med Örnsköldsviks Industrigrupp och North Sweden Cleantech.

Med ny teknik och helt nya användningsområden är skogen hetare än någonsin. Hur ska vi ta tillvara på denna resurs och bruka den på bästa sätt? Morgonens program den 28 mars gästades av flera av de företag som är kopplade till projektet.

Marco Lucisano från forskningsinstitutet RISE fokuserade på globala trender och attityder till att använda skogen som grund i mer hållbara materialval. Är vi medvetna om varför vi väljer eller väljer bort vissa råvaror? Utifrån en global studie visade Marco på mönster i hur vi som konsumenter förhåller oss i vår syn på förpackningsmaterial. Studien visar att det finns geografiska skillnader mellan deltagande länder.

Lena Nordgren, Biodrivmedelsexpert på SEKAB, berättade att skogen spelar en nyckelroll för att nå klimatmålen. Tänk dig att du kan flyga fossilfritt med biobränsle framställd av skogsrester. Tekniken för att tillverka biojet och andra biobränslen från skogen finns redan hos SEKAB.

Tillsammans med vår moderator, Clas Engström, diskuterade Susanne Ek, Nätraälven skog och Åke Forsgren, VD Metsä Forest Sverige scenariot kring den ökade efterfrågan på skogsråvaran. Hur ska vi använda skogens potential på bästa sätt? Vad innebär ett hållbart skogsbruk? Hur mycket skog kan vi använda och samtidigt behålla vår positiva tillväxt? Var frågeställningar som diskuterades.