Meny

2018-05-07

Cleantech Kvarken på plats under all-energy

All-Energy är den största mässan i Storbritannien för förnybar energi och hålls varje år i Skottland. Cleantech Kvarken var på plats och knöt viktiga kontakter med aktörer som arbetar med omställningen till förnybar energi.

All-Energy är den största mässan för förnybar energi och där samlas viktiga aktörer från den brittiska marknaden på ett och samma ställe, vilket skapar möjlighet att knyta kontakter med viktiga aktörer. Umeåbolaget Seaflex AB som tillverkar högkvalitativa och flexibla förtöjningssystem, delade monter med Cleantech Kvarken tillsammans med företagen Jukolux och VEO samt EnergyVaasa och North Sweden Cleantech.

All-Energy 2018 var en högst intressant mötesplats för att knyta kontakter inom ett segment som är på kraftig framåtmarsch runt om i världen. Månda intressanta leads som förhoppningsvis leder till affärer, med potential för väldigt stora projekt och viktiga samarbeten. Att dela monter var ett kostnadseffektivt sätt att testa om en mässa är rätt för ens företag, säger Robin Wilhelmsson, säljchef för Seaflex AB

Richard Bellingham, chef för institutionen för hållbara städer vid Strathclyde University, föreläste under mässan och under ett möte med honom berättade han bland annat hur de ska gå tillväga för att genomföra de förändringar som krävs för att Glasgow ska utvecklas, bli en smart, hållbar stad. Bellingham menar att det är viktigt att ha en helhetssyn, inte låta varje projekt vara sin egen ö och samtidigt titta på vad Glasgow behöver istället för att köpa in lösningar och sedan leta efter de problem de ska lösa. Skottland står inför stora omställningar då bland annat målet att fasa ut dieselfordon är satt åtta år tidigare än resten av Storbritannien. Detta innebär att det finns ett behov av innovativa lösningar för alternativa transportmedel. För regionens företag innebär detta affärsmöjligheter då de tjänster och produkter de erbjuder skulle kunna lösa de problem som Glasgow har.