Meny

Cleantech Kvarken

FÖr gränsöverskridande företagssamarbeten

I projektet Cleantech Kvarken samarbetar Västerbotten, Örnsköldsvik och Vasaregionen. Målet är gränsöverskridande företagssamarbete och export av produkter och tjänster inom energi och miljö. Projektet är treårigt och omsluter drygt 1,3 miljoner euro.

Projektet ska stärka utvecklingen av Västerbottens län, Vasaregionen och Örnsköldsviks kommun som ledande inom energi- och miljöteknik genom att samla styrkor på båda sidor av Kvarken. För Västerbotten och Örnsköldsvik är det bland annat avancerad forskning, demo- och pilotanläggningar samt fullskaliga tekniklösningar. I Österbotten finns 11 000 anställda inom energisektorn och en science park med fokus på energi- och miljöteknik. Den finländska regeringen har utsett Vasa till Center of Excellence på området, och världsledande bolag i Vasa säljer energi och kompetens bl.a. i Afrika.

FRAMTIDENS LÖSNINGAR

Projektet ska ge hållbar tillväxt i regionen, fler arbetstillfällen, fler och växande företag, fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster samt stärkt samverkan mellan akademi, kommun, region och näringsliv.

UTÖKAT AFFÄRSSAMARBETE GER MÖJLIGHETER

Projektet innebär stora möjligheter både för näringslivet och offentliga bolag inom vatten, avlopp och energi. Inriktningen för projektet ligger framför allt på nya marknader, men det här ska också leda till ett utökat affärssamarbete mellan oss.

Projektet i korthet:

  • Svensk-finskt samarbete  
  • Budget 1,3 miljoner euro
  • Fokus på miljöteknikföretag